Pamäť kraja je online databáza tradičného umenia odkazujúceho k lokálnej umeleckej tvorbe a remeselnej výrobe predmetov na území Bratislavského samosprávneho kraja. Databáza vznikla v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Heritage SK-AT Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií medzi Slovenskou republikou a Rakúskom.

Prostredníctvom tejto webovej stránky môžete spoznávať zbierky krojov, čipiek, keramiky, vzorkovníc, vinárskeho náradia, fotografií historických miest a obcí a fotografií autenticky zachytávajúcich život a tvorbu v dielni majstrov a iných predmetov, z ktorých je viacero doposiaľ nepoznaných, nakoľko sú súčasťou súkromných zbierok. Databáza sa neustále rozširuje aj o ďalšie predmety úžitkového charakteru či predmety dokladajúce výrobu tradičných remesiel. Zdokumentované predmety uchovávajú pamäť nášho regiónu a jeho subregiónov pre ďalšie generácie. Online databáza slúži pre rozšírenie všeobecného rozhľadu verejnosti, a zároveň predstavuje platformu pre odbornú verejnosť, ktorá si môže dostupnými informáciami rozšíriť oblasti svojho bádania. Jedným klikom objavujte to, čo vás zaujíma. Ku každému predmetu nájdete základné informácie o diele a jeho autorovi.

Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping