Informácie

Projekt digitalizácie a dokumentácie tradičného umenia, architektúry, úžitkových predmetov, predmetov dokladajúcich činnosť remeselných dielní sa zameral v prvej etape na zdigitalizovanie súkromných zbierok. Vďaka tomu sa podarilo zachytiť zbierky krojov, čipiek, keramiky, vzorkovníc keramických majstrov, historických fotografií, vinárskeho náradia a ďalších predmetov, ktoré ostávali doposiaľ verejnosťou nepoznané. Databáza sa aj naďalej kontinuálne dopĺňa ďalšími predmetmi. Oblasť nášho skúmania sa zameriava na celý Bratislavský kraj, a zároveň sa rozširuje o portfólio digitalizovaných predmetov v oblasti architektúry v krajine, architektonických článkov, a tiež drobnej architektúry, ktorá sa z dnešnej krajiny pomaly vytráca do zabudnutia.

Pokračujte s nami

Máte aj vy doma cenné predmety dokladajúce tradičné umenie či remeslo kraja? Chcete si  zdigitalizovať vlastnú zbierku? Našu databázu chceme aj naďalej rozširovať, preto vítame podnety na digitalizáciu  predmetov dokladajúcich autenticitu kultúrneho dedičstva nášho kraja. V prípade vášho záujmu, a po vysporiadaní licenčných práv, rozšírime našu databázu aj o vaše dedičstvo. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na adrese pamat.kraja@region-bsk.sk.

Digitalizačno-dokumentačné centrum

Navštívte naše digitálno-dokumentačné centrum v kaštieli v Modre na Hornej ulici č. 20. Centrum poskytuje odborné služby širokej laickej a odbornej verejnosti so svojím moderným technologickým vybavením (3D skener určený pre digitalizáciu oblasti umenia, dizajnu a starožitností, grafický skener na reprodukcie plánov, skener negatívov a diapozitívov, plne vybavené fotoštúdio). Vďaka tomu si aj vy môžete uchovať svoje vlastné cenné spomienky či predmety pre ďalšie generácie. Zbierky starých fotografií, dokumentov, keramiky, tradičných odevov a ďalších predmetov odkazujúcich k remeslám a histórii kraja Vám na požiadanie zdigitalizujeme.

Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping